Natasha White House

Image of White House and headshot of Natasha DeJarnett

white house: biden admin photo via flickr